"בהתחלה אנחנו מעצבים את ביתנו,
בהמשך הוא מעצב אותנו"

וינסטון צ'רצ'יל